Fee for available Rental Parts are in conformity to the standard practice of the music industry. When writing for information concerning Rental Parts and Fees, please supply the following information:

CONTEMPORARY JAPANESE MUSIC COMPOSER


AABE, Komei I IFUKUBE, Akira NNANATSUYA, Hiroshi
 AKUTAGAWA, YasushiIKEBE, Shin-ichiroNISHIMURA, Akira
BBEKKU, Sadao IKENOUCHI, Tomojiro NOBUNAGA, Takatomi
DDAN, IkumaISHII, Maki NODA, Teruyuki
FFUJIEDA, Mamoru ISHIKETA, Mareo OOGURA, Roh
  FUJITA, Masanori ITO,Yasuhide SSAEGUSA, Shigeaki
  FUJIWARA, Yoshihisa K KINOSHITA, Makiko SHIBATA, Minao
H HACHIMURA, Yoshio KITAZUME, Michio SHIMOYAMA, Hifumi
HASEGAWA, Yoshio KOJIBA, Tomiko SHINOHARA, Makoto
HAYAKAWA, Masaaki KOYAMA, Kiyoshige SUENAGA, Ryuichi
HAYASHI, Hikaru KUNIEDA, Harue SUZUKI, Teruaki
HIROSE, Ryohei MMAMIYA, Michio T TAKATA, Saburo
  MATSUDAIRA, Yoritsune Y YASHIRO, Akio
 MATSUMURA, Teizo TAKEMITSU, Toru
  MATSUSHITA, Isao YOSHIMATSU, Takashi
  MATSUSHITA, Shin-ichi  
MIKI, Minoru  
MIYOSHI, Akira


to Home Page
ABDFHIKMNOSTWY


A ABE, Komei
String Quartet No.7 (1950)....22' {CHAMBER MUSIC} ABE, Komei
AKUTAGAWA, Yasushi
Allgrao Ostinato for Orchestra (4th Movement of Symphonic Suite "TOKYO") (1989)....5' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Trp., Tub., 3 Perc., Strings. AKUTAGAWA, Yasushi
Triptyque for String Orchestra (1953)....13' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} AKUTAGAWA, Yasushi
Music for String No.1 (1962)....13' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} AKUTAGAWA, Yasushi
B BEKKU, Sadao
Deux prieres pour orchestre (1956)....15' {ORCHESTRA} 2 Fl., Picc., 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., 3 Perc., Pf. (Cel.), Hp., Strings. BEKKU, Sadao
Premiere symphonie (1961).....34' {ORCHESTRA} 2 Fl., Picc., 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., Perc., Xyl., Vib., Pf., Cel., Hp., Strings. BEKKU, Sadao
Deuxieme symphonie....29' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Picc.), 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., Perc., Xyl. (Vlb.), Cel. (Pf.), Hp., Strings. BEKKU, Sadao
Symphony No.3 "Spring" (1985)....28' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob. (Eng.Hr.), 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., 4 Trb., Timp., Perc., Cel., Hp., Strings BEKKU, Sadao
Symphony No.4 "Summer 1945"....32' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Picc.), 2 Ob., Eng.Hr., 3 Cl., Bass Cl., 3 Fg., C.Fg., 6 Hr., 3 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., 3 Perc., Xyl. (Vlb.), Cel. (Pf.), Hp., Strings. BEKKU, Sadao
Symphonietta for String Orchestra (1959)....16' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} BEKKU, Sadao
"Festival Overture" First Movement form Symphony No.3 {ORCHESTRA} BEKKU, Sadao
Trio d'Anches (1953)....10' {CHAMBER MUSIC} BEKKU, Sadao
Suite japonaise No1 pour quintette a vent (1955)....13' {CHAMBER MUSIC} BEKKU, Sadao
Quatuor a cordes no1 (1955)....15' {CHAMBER MUSIC} BEKKU, Sadao
D DAN, Ikuma
Suite for Orchestra "Silk Road" (1954) ....25' {ORCHESTRA} 2 Fl., Picc., 3 Ob., 3 Cl., 2 Fg., 4 Hr, 3 Trp., 3 Trb., Timp., 2 Perc., Hp., Strings. DAN, Ikuma
Symphony No.4 (1965)....32' {ORCHESTRA} Picc., 2 Fl., 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 6 Hr., 3 Trp., 4 Trb., Tub., Timp., 2 Perc., Hp., Strings. DAN, Ikuma
Symphony No.1 (1950)....15' {ORCHESTRA} 3Fl., (Picc.), 3Ob. (Eng.Hr.), 3Cl. (Bass Cla.), 3Fg. (C.Fg.), 6Hr., 3Trp., Tub.,Timp., Perc., Strings. DAN, Ikuma
F FUJIEDA, Mamoru
Rhetoric of Orchestra....25' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Alt.), 3 Ob. (Eng.Hr), 3 Cl. (Bass Cl.), 3 Fg., 4 Hr, 3 Trp., 2 Perc. (Vib.Mar), Hp., Cel., Pf., Strings FUJIEDA, Mamoru
FUJITA, Masanori
Aurora IV for Piano and Orchestra (1981)....16' {ORCHESTRA} 3 Fl., 3 Ob., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 6 Hr., 3 Trp., 3 Trb., Tub., 4 Perc., Hp., Cel., Solo Piano, Strings. FUJITA, Masanori
Angelus for String Orchestra....8' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} FUJITA, Masanori
FUJIWARA, Yoshihisa
Maria-Avalokitesvara for Mezzo-Soprano Solo, Narrator,Female Chor.and Chamber Ensemble....26' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} FUJIWARA, Yoshihisa
H HACHIMURA, Yoshio
Constellation for Violin, Vibraphone, Tubular-bells & Piano (1968-69)....10' {CHAMBER MUSIC} HACHIMURA, Yoshio
Shigarami for Flute,Violin,Utterancer (Soprano-Vocal) and Pianoforte (1959)....15' {CHAMBER MUSIC} HACHIMURA, Yoshio
HASEGAWA, Yoshio
NOH per Orchestra da Camera o 9 Stmmenti (1960)....15' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl., Ob., Cl., Pf., Vib., Strings. HASEGAWA, Yoshio
HAYAKAWA, Masaaki
Three Movements for Strings (1964)....15' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} HAYAKAWA, Masaaki
HAYASHI, Hikaru
Variations for Orchestra (1955)....18' {ORCHESTRA} 3 Fl., 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., 3 Perc., Hp., Strings. HAYASHI, Hikaru
HIROSE, Ryohei
Concerto for Shakuhachi and Orchestra (1983)....23' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., 3 Trb., Tub., Pf. (Cel.) Hp., 4 Perc., Solo Shakuhachi, Strings HIROSE, Ryohei
Cello Concerto "Triste" (1971)....21' {ORCHESTRA} 2 Fl., 1 Trp., 3 Trb., 2-3 Perc., Solo Vc., Strings. HIROSE, Ryohei
Festival Overture (Revised edition) (1971)....8' {ORCHESTRA} 2 Fl., Picc., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 3 Trp., 3 Trb., Tub., 4 Perc., (Hp., Cel.), Strings. HIROSE, Ryohei
Violin Concerto (1980)....23' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tm., 3 Trb., Perc., Pf. (Cel.), Hp.,Solo Vn., Strings. HIROSE, Ryohei
I IFUKUBE, Akira
Ballata Sinfonica (1943)....18' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr, 3 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., Hp., Strings. IFUKUBE, Akira
Lauda Concertata per Orchestra e Marimba (1980)....27' {ORCHESTRA} Picc., 2 Fl., 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., Perc., Hp., Solo Mar., Strings. IFUKUBE, Akira
Triptyque aborigene trois tableaux pour orchestre (1937)....12' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} IFUKUBE, Akira
IKEBE, Shin-ichiro
Symphonie pour grand orchestre (1967)....30' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Picc.), 2 Ob., Eng.H., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4Hr., 3 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., Perc., Pf., Hp., Strings. IKEBE, Shin-ichiro
Haru no Umi (The Sea in Springtime) for Orchestra....7' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., Perc., Solo Koto or Hp., Strings. IKEBE, Shin-ichiro
Petite symphonie (2nd Version)....8' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., 2 Cl., (Sax. alt), 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., 2 Trb., Timp., Perc., Strings. IKEBE, Shin-ichiro
Violin Concerto....20' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Picc.), 2 Ob. (Eng. Hr.), 4 Cl. (Bass Cl.), 3 Fg. (C. Fg.), 4 Hr., 2 Trp., 3 Trb., Tub., 3 Perc., Pf. (Cel.), Solo Vn., Strings. IKEBE, Shin-ichiro
Crepa in Sette Capitoli (1966)....13' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Vn. Solo, 3 Va., Vc., Cb. IKEBE, Shin-ichiro
IKENOUCHI, Tomojiro
Yuya-Trois pieces tirees de Noh Drame "YUYA" pour soprano et orchestre (1942)....13' {ORCHESTRA} Sop., Fl., Ob., Fg., Hr., Trp., Trb., Timp., Perc., Hp., Strings. IKENOUCHI, Tomojiro
ISHII, Maki
Kyoo Musik fuer Klavier (Multi-Piano), Orchester und elektronische Klange (1968)....15' {ORCHESTRA} Trp., 3 Hr., Trb., Bass Trb., 4 Perc., Pf., Strings, Tape. ISHII, Maki
Translucent Vision for Orchestra Op.44 (Revised1983 edition)....16' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., 4 Cl. (Picc., Bass), 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 2 Trp., 3 Trb., Tub., 5 Perc., Hp., Pf. (Cel.), Strings. ISHII, Maki
Intrada for Orchestra-Based on Music by G.F.Handel....9' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Picc.), 3 Ob., 3Cl., 2Fg., C.Fg., 4Hr., 3Trb., Tub., 4 Perc., Cel., Pf., Strings ISHII, Maki
Herbst Variante for Orchestra (3rd Movement of Symphonic Suite "Tokyo")....7' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.),2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., 3 Trb., Tub., 4 Perc., Hp., Strings. ISHII, Maki
Sieben Stuecke fuer kleines Orchester (1961)....12' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl., Bass Cl., Perc., Vib., Hp., Cel., Pf., Strings. ISHII, Maki
Praludium und Variationen fuer neun Spieler (1959-60)....7' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl., Cl., Fg., Hr., Perc., Pf., Vn., Va., Vc. ISHII, Maki
Aphorismen (1963)....9' {CHAMBER MUSIC} Vn., Va., Vc., Perc., Pf. ISHII, Maki
ISHIKETA, Mareo
Sinfonia in Fa Diesis e Do (1966)....27' {ORCHESTRA} Picc., 2 Fl., 2 Ob., Eng.Hr, 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., 4 Perc., Xyl. (Vib.), 2 Hp., Strings. ISHIKETA, Mareo
ITO,Yasuhide
"Gloriosa" Symphonic Poem for Orchestra (2007) ....22'   ITO,Yasuhide
K KINOSHITA, Makiko
Sinfonietta for String Orchestra (1996)....15'   KINOSHITA, Makiko
Opera "Alice' s Adventures in Wonderland (2003) ....100'   KINOSHITA, Makiko
The Sun Organ for Mixed Chorus and Orchestra(2014)....15' {ORCHESTRA & MIXED CHORUS} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 2 Hr., 2 Trp., Timp., 1 Perc., Mixed Chorus, Strings. KINOSHITA, Makiko
Another World for Violin,Viola,Cello&Piano
(2011)....16'
{CHAMBER MUSIC} Vn., Va., Vc., Pf. KINOSHITA, Makiko
Opera “Alice’s Adventures in Wonderland” Octet ver.(2014) ....100' {CHAMBER MUSIC & MIXED CHORUS} 5Sop., 2Alto.(Ms.), 3Ten., Bar., Bass., Mixed Chorus, Fl., Cl., Hn., Vn., Va., Vc. Pf., Perc. KINOSHITA, Makiko
THE SPIDER'S THREAD
A Musical Tale for Voice with Narration, Clarinet and Piano(2012) ....40'00''
{A Musical Tale} Cl.,Pf.,Voice(also Narration) Note: Clarinet part only for rental. KINOSHITA, Makiko
KITAZUME, Michio
The Sky for Orchestra....6' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., 3 Trb., 3 Perc., Cel., Hp., Strings KITAZUME, Michio
KOJIBA, Tomiko
Ka-Un for Shakuhachi and Orchestra (1988)....15' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., 2 Cl., .2 Fg., 4 Hr., 3 Trp., 2 Trb., Trb. Bass, Tub., 3 Perc., Hp., Solo Shakuhachi (in A, D, E), Strings. KOJIBA, Tomiko
KOYAMA, Kiyoshige
Quartet for Japanese Instruments (1962)....15' {CHAMBER MUSIC} Shakuhachi, 2 kotos jushichigen KOYAMA, Kiyoshige
Kobiki-Uta for Orchestra (1957)....11' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., Sax.Ten., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., 2 Trb., Tub., Timp., 3 Perc. Hp., 2 Pf. (Cel.), Strings. KOYAMA, Kiyoshige
Symphonic Suite "Nomen" (Masks for Noh Play) (1959)....23' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., Perc., Hp., Pf., Strings. KOYAMA, Kiyoshige
Shinano-Bayashi for Orchestra (1945)....13' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., Perc., Hp., Pf., Strings. KOYAMA, Kiyoshige
Hina-Uta No.1 for Orchestra (1976)....17' {ORCHESTRA} 2Fl., (Picc.), Ob., 2Cl., Fg., 2Hr., Trp., 2Perc., Pf., Tape, Strings. KOYAMA, Kiyoshige
Hina-Uta No.2 for Orchestra....15' {ORCHESTRA} 3 Fl., (Picc.), 3 Ob. (Eng. Hr.), 3 Cl. (Picc. in Es., Bass Cl.), 3 Fg. (C. Fg), 4 Hr., 3 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., Perc., Strings. KOYAMA, Kiyoshige
Japanese Folk Songs for Chamber Orchestra (1953-58)....25' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl., Ob., Bass. Cl., Fg., Perc., Hp., Pf., Strings. KOYAMA, Kiyoshige
Ainu No Uta for String Orchestra (1964)....6' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} KOYAMA, Kiyoshige
  KUNIEDA, Harue
  "Peace on Earth" for Soprano, Harp and Orchestra.... 10'   KUNIEDA, Harue
  "Seraphim" for Violin and Orchestra(1997-99) ....15' {ORCHESTRA } 2Fl., 2Ob., 2Fg., 2B.Cl., 2C.Trp., 4F.Hr., 2Trb., B.Trb., Timp., 3Perc., Hp., Pf., Strings. KUNIEDA, Harue
M MAMIYA, Michio
Violin Concerto (1959)....33' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., 2 Trb., Tub., Timp., 3 Perc., Hp., Cel., Solo Vn., Strings. MAMIYA, Michio
Three movements for Wind Quintet (1962)....14' {CHAMBER MUSIC} MAMIYA, Michio
String Quartet No.1 (1963)....18' {CHAMBER MUSIC} MAMIYA, Michio
String Quartet No.2 (1980)....20' {CHAMBER MUSIC} MAMIYA, Michio
Sonata for Violin, Piano, Percussion and Double Bass (1966)....20' {CHAMBER MUSIC} MAMIYA, Michio
MATSUDAIRA, Yoritsune
Katsura pour chant avec flute, harpe, clavcin, guitar et percussions (1959)....18' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} MATSUDAIRA, Yoritsune
MATSUMURA, Teizo
Symphony (1965)....27' {ORCHESTRA} 2 Fl., Picc., 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Cl. Picc.in Eb., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 4 Trp., 2 Trb., Trb. Bass., Tub., 7 Perc., Hp., Pf., Strings. MATSUMURA, Teizo
Prelude pour orchestre (1968)....16' {ORCHESTRA} 6 Fl., 4 Ob., 4 Cl., 3 Fg., C., Fg., 6 Hr., 4 Trp., 2 Trb., Trb. Bass, Tub., 7 Perc., Cel., Hp., Pf., Strings. MATSUMURA, Teizo
Achime for Soprano and 11 Instrumentalists (1957)....17' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Sop., Fl., Ob., Cl., Alt. Sax., Fg., Hr., Trp., Trb., Perc., Pf., Vc., Cb. MATSUMURA, Teizo
Musique pour quartour cordes et pianoforte (1962)....16' {CHAMBER MUSIC} MATSUMURA, Teizo
MATSUSHITA, Isao
Toki-No-Ito II (Threads of Time) for Piano and Orchestra (1986-87)....20' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg. (C. Fg.), 4 Hr., 2 Trp., 3 Trb., Timp., 3 Perc., Hp., Solo Pf., Strings. MATSUSHITA, Isao
Quartet for the Glory of Vice (1988).... {CHAMBER MUSIC} Cl., Vn., Vc., Pf. MATSUSHITA, Isao
Symphonic Poem ''Legacy of a Dream'' (1989) ....25' {STRING ORCHESTRA} 3 Fl.(Picc.), 3 Ob.(Obd'a.), 3 Fg.(C Fg.), 3 Cl., 3 Trp., 4 Hr., 3 Trb., Tub., 4 Timp., Cymb., 3 Perc.(Bass-Drum., 2Tam-tams., Cymbale Antique., Wind-Chime., Cymbals.(3 suspended., 1 Clash.,), Xylophone., Glockenspiel., Vib., Tubular-Bell., Slit-Drum., Vib., Mar., Snare-drum., Tambourine or Fijian-Bell), Hp., P.(Cel.,), Strings. MATSUSHITA, Isao
MATSUSHITA, Shin-ichi
Astrale Atem fuer Orchester (1969)....17' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 3 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 3 Trp., 3 Trb., Timp., 2 Perc., Hp., Pf., Vib., Strings. MATSUSHITA, Shin-ichi
Sinfonia Vita....18' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} 6 Perc., Pf., Strings. MATSUSHITA, Shin-ichi
Haleines astrales pour ensemble de chambre (1968)....15' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl., Ob., Cl., Fg., Hr., Trp., Trb., Hp., Pf., 2 Vn., Va., Vc. MATSUSHITA, Shin-ichi
Composizione da Camera per 8 (1958)....10' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl., Cl., Trp., Trb., Perc., Pf., Vn., Vc. MATSUSHITA, Shin-ichi
Fresque sonore pour 7 instruments (1964)....10' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl., Ob., Cl., Hr., Hp., Va., Vc. MATSUSHITA, Shin-ichi
Musique pour soprano et ensemble de chambre (1963)....18' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Sop. Solo (or Onde-Martenot, 2nd Vib.), Pf., Perc. (Vib., 15 Perc.), String quartet. MATSUSHITA, Shin-ichi
3 Tempi per 11 Instrumenti....18' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl., Cl., Alt. Sax., Bass Cl., Trp., Trb., Vib., Pf., Va., Vc., Cb. MATSUSHITA, Shin-ichi
Kristalle fuer Klavierquartett (1966)....14' {CHAMBER MUSIC} MATSUSHITA, Shin-ichi
Canzona da Sonare No.1 (1960)....12' {CHAMBER MUSIC} Pf., Perc. (Vib., Cymb., Marac., T-tam. T-tom). MATSUSHITA, Shin-ichi
Astrale Atem fuer Orchester ....15' {CHAMBER MUSIC} 2 Fl.(Picc.), 2 Ob., 3 Cl.(Bass Cl.), 2 Fg., 4 Hr., 3 Trp., 3 Trb., 3 Perc.(Timp., Tam-tam., Piatti., Tamburo militaire.,), Hp., Pf., Vib., Strings. MATSUSHITA, Shin-ichi
MIKI, Minoru
Ha No Kyoku Concerto for Koto and Orchestra....24' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 3 Trp., 2 Trb., 4 Perc., Solo Koto (20 str.), Strings MIKI, Minoru
MIYOSHI, Akira
Concerto pour marimba et ensemble a cordes....20' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} MIYOSHI, Akira
Quatuor a cordes no 1 (1961)....20' {CHAMBER MUSIC} MIYOSHI, Akira
Quatuor a Cordes no 2 (1967)....16' {CHAMBER MUSIC} MIYOSHI, Akira
Sonate pour flute, violoncelle et piano (1955)....21' {CHAMBER MUSIC} MIYOSHI, Akira
Trois mouvements symphoniques (1960)....25' {ORCHESTRA} 2 Fl., Picc., 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 4 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., 3 Perc., Bell, Xyl. (Vib.), Pf., Cel., Hp., Strings. MIYOSHl, Akira
Concerto for Orchestra (1964)....11' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Picc.), 3 Ob. (Eng. Hr.), 3 Cl. (Es. Cl.), 3 Fg. (C. Fg.), 6 Hr, 4 Trp., 3 Trb., Tub., 6 Perc. (Xyl., Vib.included), Pf., Hp., Cel., Strings. MIYOSHl, Akira
Concerto pour violon et orchestre (1965)....25' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., 3 Trb., Timp., Perc., Xyl. (Vib.), Cel., Solo Vn., Strings. MIYOSHl, Akira
Duel - Trois mouvements pour soprano et orchestre (1964)....15' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 2 Hr., 2 Trp., 3 Trb., 4 Perc., Pf. (Cel.), Hp., Sop. Solo, Strings. MIYOSHl, Akira
Litania pour Fuji-Poeme symphonique pour orchestre (1988)....12' {ORCHESTRA} 2 Fl., Picc., 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C. Fg., 4 Hr., 4 Trp., 3 Trb., Tub., 4 Perc., 2 Hp., Pf., Strings. MIYOSHl, Akira
SHOKA NO SHIKI {ORCHESTRA & MIXED CHORUS} Picc., 2 Fl., 2 Ob., 2 Fg., 2 Cl., Bass Cl., 2 Trp., 3 Hr., 2 Trb., 4 Perc., Hp., Strings and SATB Chorus. MIYOSHl, Akira
SUZUKI, Teruaki (Trans.)
N NANATSUYA, Hiroshi
Neun kanonische Bagatellen (1963)....8' {CHAMBER MUSIC} Picc., Fl., Alt. Fl. NANATSUYA, Hiroshi
Sechs kanonische Stuecke fuer Geige und Violoncello (1963)....7' {CHAMBER MUSIC} NANATSUYA, Hiroshi
NISHIMURA, Akira
Nostalgia for Orchestra (1983)....14' {ORCHESTRA} 3 Fl., Ob., Eng.Hr., Picc., Cl., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 3 Trp., 3 Perc., Hp., Pf., Strings. NISHIMURA, Akira
NOBUNAGA, Takatomi
HAB' EIN LIED AUF DEN LIPPEN for Mixed Chorus,String Ensemble and Piano(2016) ....7' 30'' {CHAMBER MUSIC & Mixed CHORUS } Vn1., Vn2., Va., Vc., Db.(Option), Pf. and SATB Chorus.
Note¡§The rental score does not contain chorus part music.
NOBUNAGA, Takatomi
REFRAIN for Children' s(Female)Chorus, String Ensemble and Piano(2016) ....4' 30'' {CHAMBER MUSIC & FEMALE CHORUS } Vn1., Vn2., Va., Vc., Db.(Option), Pf. and SAA Chorus.
Note¡§The rental score does not contain chorus part music.
NOBUNAGA, Takatomi
REFRAIN for Mixed Chorus, String Ensemble and Piano(2016) ....4' 30'' {CHAMBER MUSIC & Mixed CHORUS } Vn1., Vn2., Va., Vc., Db.(Option), Pf. and SATB Chorus.
Note¡§The rental score does not contain chorus part music.
NOBUNAGA, Takatomi
HAB' EIN LIED AUF DEN LIPPEN For Wind Orchestra and Mixed Chorus (2017) ....7' 30'' {Wind Orchestra & Mixed CHORUS } Picc., 2Fl., Ob.(extra), Fg.(extra), 3Cl., B.Cl., 2A.Sax., T.Sax., B.Sax., 3Trp.(3rd extra), 4Hr.(4th extra), 3Trb., Euph., Tub., St.B.(extra), 4Perc. and SATB Chorus. NOBUNAGA, Takatomi
HAB' EIN LIED AUF DEN LIPPEN for Orchestra and Mixed Chorus ....7' 30'' {Orchestra & Mixed CHORUS } 2Fl., 2Ob., 2Fg., 2Cl., 2Trp., 4Hr., 3Trb., 3Perc., Hp., Strings and SATB Chorus. NOBUNAGA, Takatomi
HAB' EIN LIED AUF DEN LIPPEN for Orchestra and Mixed Chorus ....7' 30" {Orchestra & Mixed CHORUS } 2Fl., 2Ob., 2Fg., 2Cl., 2Trp., 4Hr., 3Perc., Hp., Strings and SATB Chorus.(without Tb.part) NOBUNAGA, Takatomi
Refrain for Orchestra and Mixed Chorus ....4' 30'' {Orchestra & Mixed CHORUS } 2Fl., 2Ob., 2Fg., 2Cl., 2Trp., 4Hr., 2Perc., Hp(Option)., Strings and SATB Chorus. NOBUNAGA, Takatomi
Far Away for Orchestra and Mixed Chorus (2017) ....3' 30'' {Orchestra & Mixed CHORUS } 2Fl., 2Ob., 2Fg., 2Cl., 2Trp., 2Hr., Timp., SC., Hp.(Option), Strings and SATB Chorus. NOBUNAGA, Takatomi
NODA, Teruyuki
Piano Concerto (1977)....12' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 3 Trp., 3 Trb., Timp., 4 Perc., Hp., Solo Piano, Strings. NODA, Teruyuki
Three Scenes for Orchestra....13' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 2 Hr., 2 Trp., 3 Trb., 5 Perc., Hp., Cel., Strings. NODA, Teruyuki
Piano Trio (1963)....15' {CHAMBER MUSIC} NODA, Teruyuki
Quintetto per Marimba, 3 Flauti e Contrabasso "Mattinata" Op.11 (1968)....18' {CHAMBER MUSIC} NODA, Teruyuki
Ballade....7' {CHAMBER MUSIC} H., Vn., Pf. NODA, Teruyuki
O OGURA, Roh
Dance Suite for Orchestra (1963)....16' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 3 Hr., 3 Trp., 3 Trb., Timp., Cel., Hrp., Pf., 2 Perc., Strings. OGURA, Roh
Burlesque for Orchestra (1959)....3' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., 2 Perc., Strings. OGURA, Roh
Sonatina for String Orchestra (1963)....13' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} OGURA, Roh
Composition for String Orchestra....15' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} OGURA, Roh
Five Movements on Japanese Folk Songs for Orchestra (1957) ....17' {STRING ORCHESTRA} 2 Fl.(Picc.), 2 Ob., 2 Cl.(Bass Cl.), 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., 2 Trb., Bass Trb., Tub., Timp., 2 Perc., 2 Hp., Strings. OGURA, Roh
S SAEGUSA, Shigeaki
Summer for Orchestra (2nd Movement of Symphonic Suite " Tokyo" ) (1989)....9' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 0b., 2 Cl., 2 Fg., C.Fg., 4Hr., 3 Trp., 3 Trb., Tub., 4 Perc., Strings. SAEGUSA, Shigeaki
Blaserquintett (1963)....15' {CHAMBER MUSIC} SAEGUSA, Shigeaki
SHIBATA, Minao
Sinfonia (1960)....12' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 3 Hr., 3 Trp., 3 Trb., 8 Perc. (Xyl., Triangle, Bongos, Tam-tam, Maracas, Caisse claire, Grosse caisse, others), Strings. SHIBATA, Minao
Essay for 6 Brasses (1965)....5' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} 3 Trp., 3 Trb. SHIBATA, Minao
SHIMOYAMA, Hifumi
Zone for 16 Strings (1970)....9' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} 6 Vn., 4 Va., 4 Vc., 2 Ob. SHIMOYAMA, Hifumi
String Quartet (1959)....14' {CHAMBER MUSIC} SHIMOYAMA, Hifumi
SHINOHARA, Makoto
Egalisation for 25 Instrumentalists (1975)....20' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} SHINOHARA, Makoto
SUENAGA, Ryuichi
Three Dances for String Orchestra....8' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} SUENAGA, Ryuichi
SUZUKI, Teruaki
"MIMI O SUMASU" for Children(Female)Chorus and Orchestra {ORCHESTRA & CHORUS} SUZUKI, Teruaki
"JUNITSUKI" for Children' s (Female) Chorus and String Orchestra (2010).... 16' {ORCHESTRA & CHORUS} SUZUKI, Teruaki
WATASHITACHI NO HOSHI {ORCHESTRA & MIXED CHORUS} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., 2 Trb.(Tenor Trb., Bass Trb.,), Hp., 4 Perc.(Timbales., Glockenspiel., Vibraphone., Tamtam., Cymbales suspendue., Cymbale., Cloches en tude.,), SATB Chorus., Strings. SUZUKI, Teruaki
T TAKATA, Saburo
Ballade based on Folk Songs from Yamagata: Fantasy and Fugue (1941).... {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 3 Cl. (Bass Cl.), 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., Timp., Perc., Strings. TAKATA, Saburo
Voiceless Lament for Soprano, Baritone, Narrator, Chorus and Orchestra (1964).... {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl. (Bass Cl.), 2 Fg., C. Fg., 4Hr., 3Trp., 2Trb., Tub. 5 Perc., Hp., Pf. (Cel.), Strings. TAKATA, Saburo
Marionette Suite for String Quartet (1954)....18' {CHAMBER MUSIC} TAKATA, Saburo
TAKEMITSU, Toru
Dorian Horizon (1966)....11' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} TAKEMITSU, Toru
Sacrifice pour flute en sol, lute et vibraphone avec cymbales antiques (1962)....5' {CHAMBER MUSIC} Alt., Hl., Lute, Cymb. antiques, Vib. TAKEMITSU, Toru
TERASHIMA, Naohiko
SHOKUTAKU NO UTA For Orchestra and Mixed Chorus (1986) ....37' {STRING ORCHESTRA & MIXED CHORUS} 2 Fl., Ob., 2 Cl., Fg., 2 Hr., 2 Trp., 2 Trb., Tub., Timp., 2 Perc., Cymb., Pf., Strings, SATB Chorus. TERASHIMA, Naohiko
Y YASHIRO, Akio
Symphonie pour grand orchestre (1958)....35' {ORCHESTRA} 2 Fl., Picc., 2 Ob., Eng. Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C. Fg., 4 Hr, 3 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., 7 Perc., Xyl., Vib., Pf. (Cel.), 2 Hp., Strings. YASHIRO, Akio
Concerto pour piano et orchestre (1967).....28' {ORCHESTRA} 2 Fl., Picc., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., 3 Trb., Tub., Timp., 2 Perc., Vib., Solo Piano., Strings. YASHIRO, Akio
Concerto pour violoncelle et orchestre (1960)....22' {ORCHESTRA} 2 Fl., Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Trp., 3 Trb., Timp., Perc., Vib., Cel., Hp., Solo Vc., Strings. YASHIRO, Akio
Quatuor a cordes (1955)....15' {CHAMBER MUSIC} YASHIRO, Akio
Trio pour violon, violoncelle et piano (1948)....30' {CHAMBER MUSIC} YASHIRO, Akio
YOSHIMATSU, Takashi
The Age for Birds for Orchestra (1986)....18' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Picc.Alt.) 3 Ob. (Eng.Hr.), 3 Cl. (Bass Cl.), 3 Fg., 4 Hr., 3 Trp., 3 Trb., Tub., 4 Perc., Cel. (Pf.), Strings YOSHIMATSU, Takashi
Guitar Concerto "Pegasus Effect" (1984)....22' {ORCHESTRA} 3 Fl., 3 Cl., 2 Hr., 2 Trp., 2 Trb., 2 Perc., Cel., Solo Guit., Strings. YOSHIMATSU, Takashi
Basson Concerto "Unicorn Circuit" (1988)....23' {ORCHESTRA} 3Fl., Picc., 2Ob. (Eng.Hr.), 3Cl. (Bass Cl.), 2Fg., C.Fag., 3Hr., 2Trp., Trb., Bass Trb., Cel., 3Perc., Solo., Strings. YOSHIMATSU, Takashi
Canticle of the Bird and Rainbow for Orchestra (1994)....18' {ORCHESTRA} 2Fl., Picc., 2Ob., 2Cl., 2Fg., 2Hr., 2Trp., 2Trb., 3Perc., Pf., Strings. YOSHIMATSU, Takashi
Threnody to Toki for String Orchestra & Piano (1980).....12' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} YOSHIMATSU, Takashi
Rainbow-colored Mobile I (1992)....10' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} for Mandolin Orchestra YOSHIMATSU, Takashi